Rørlegger for Drammen, Eiker og Lier

Eiker Rørsenter as er en rørlegger som betjener kunder i Drammen, Eiker og Lier. Vi som jobber i Eiker Rørsenter as har mer enn 40 års erfaring fra VVS-bransjen. Eksempler på jobber vi utfører er tradisjonelt rørleggerarbeid som arbeid med varme, vann og sanitær.
tillegg er vi særlig gode på montering og implementering av varmepumper og vannbåren gulvvarme.

Vi påtar oss oppdrag for både privatkunder, boligfirmaer, og næringslivskunder, samt kommunale etater.

VANN OG AVLØP

Bolig- og næringsbygg. Eiker Rørsenter as leverer komplette løsninger for sanitæranlegg til nye bygg og til
modernisering/rehabilitering av eksisterende bygg

SERVICE/REPARASJON

Eiker Rørsenter as utfører service/reparasjon av røranlegg og sanitærutstyrVANNMÅLER

Eiker Rørsenter as utfører nyinstallasjon av vannmålere

VARME

Eiker Rørsenter as leverer komplette løsninger for vannbåren varme.
Vi har lang erfaring med både gulvvarmeanlegg og radiatoranlegg

BEREDER

Eiker Rørsenter as tilbyr nyinstallasjon og utskifting av beredere.
Vi utfører også service på beredere

KONTAKT MED OSS

*
*

REHABILITERING

Eiker Rørsenter as utfører utskifting/oppgradering av røranlegg og sanitærutstyr

VARMEPUMPE

Eiker Rørsenter as leverer og installerer varmepumper for luft/vann og væske/vann
fra anerkjente leverandører


MEDLEM AV