Tjenester

Montering av Varmepumper

Eiker Rørsenter AS monterer varmepumper både for bedriftskunder og private. Vi monterer forskjellige typer varmepumper etter de til enhver tid gjeldende regler som gjelder byggeteknisk. Rørleggerne so...
Les mer

Vannbåren Gulvvarme

Vannbåren gulvvarme bruker vann som kilde til oppvarming av gulv. Begrepet blir mest brukt til å omtale oppvarmingsmetode i bygninger, med vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Vannb...
Les mer

Service Varmepumpe

Service på varmepumpe er viktig for å sikre effektiv drift og lang driftstid. Derfor anbefales det at det utføres service på en varmepumpe hvert andre år. Hva som bør utføres av service på en varmepum...
Les mer

Sanitærarbeider

Eiker Rørsenter AS er en rørlegger som utfører forskjellige sanitærarbeider i vårt lokalområde. Eksempler på sanitærarbeider som vi utfører er det som tradisjonelt kalles for vanlig rørleggerarbeid. D...
Les mer

Rehabilitering av rør

Rehabilitering av rør er en rørleggertjeneste vi tilbyr både private og bedriftskunder. Ved oppussing av bad eller kjøkken er det ofte lurt og skifte ut rørsystemet. Dette gjelder også hvis man foreks...
Les mer