Rehabilitering av rør

Rehabilitering av rør er en rørleggertjeneste vi tilbyr både private og bedriftskunder.

Ved oppussing av bad eller kjøkken er det ofte lurt og skifte ut rørsystemet. Dette gjelder også hvis man foreksempel skal legge gulvvarme, eller installere varmepumpe. Hvis man først skal rehabilitere rør kan det være lurt å erstatte et gammelt rørsystem med et system som baserer seg på rør i rør.

Rør i rør er betegnelsen på rørsystemer hvor rør legges inn i andre rør med større diameter. Tanken bak dette rørsystemet er at dette skal gi en ekstra sikkerhet mot lekkasje av væsker. Dette gjelder særlig for vann og avløpsrør.

Vannet i slike systemer renner normalt bare i det innerste røret. Det ytre røret skal være tørt. Hvis det indre røret (vannrøret eller røret som leder vann) springer lekk, vil dette lekkasjevannet fanges opp av det ytre røret. På denne måten slipper man vannskader.

Optimal sikkerhet får man hvis man bruker rør i rør systemer sammen med for eksempel tekniske komponenter som automatisk lekkasjestopp og vannmåler. Hvis vannlekkasjen er så stor at den kan fanges opp av en fuktføler kan denne stenge en ventil som sørger for at tilførselen av vann kuttesstenges.

Hvis vannlekkasjen er av mindre akutt karakter, men at volumet som lekker over tid er betydelig, så vil en vannmåler fange opp forbruket av det ekstra vannet. Hvis man ser at registrert vannforbruk er mye høyere enn faktisk forbruk og man ikke har noen god forklaringpå dette, så har man mest sannsynlig en lekkasje. Da bør man kontakte rørlegger for å feilsøke etter lekkasjepunktet.